درباره ما

ایران حادثه با هدف اشاعه فرهنگ صحیح رانندگی در سفرها و آموزش در کنار انتشار اخبار حوادث به عنوانیکی از تخصصی ترین سایتهای اختصاصی حوادث ایران در حالی آغاز به کار کرد که سالانه تعداد زیادی از هموطنان ما در حوادث رانندگی جان خود را از دست میدهند .گروه خبری ایران حادثه متشکل از افراد مجرب ودلسوز در امدادرسانی به مردم  با این هدف و به صورت غیر انتفاعی این سایت خبری را راه اندازی کرده اند.

مدیر مسوول و صاحب امتیاز این سایت احسان قلیچ خانی با 14 سال سابقه در امداد و درمان در کنار دیگر دست اندرکاران سایت برای کاستن هرروز آمار آسیب به هموطنان در حوادث به سوی شما دست یاری دراز میکند. هرگونه همکاری شما را با گروه ایران حادثه ارج می نهیم.

شماره ثبت مجوز پایگاه خبری :77035